Hvad er hypnose?

Der er mange myter om hypnose, derfor tager et power boost udgangspunkt i anerkendt videnskab. De videnskabelige verificerede grundantagelser er fundamentet i et power boost.

Som udgangspunkt er videnskaben enige i at hypnose er en tilstand hvor udbyttet afgøres af hvor modtagelig personen er.  Det er en tilstand hvor den hypnotiserede person tillader sig at blive absorberet ind i en tilstand der forstærker den ønskede forandring. (Tellegen og Atkinson, 1974).

Hvordan virker hypnose?

Jeg har valgt at fremhæve tre af de mest anerkendte teorier. Egopsykologien, Den dissocierede kontrol teori og Den neo-dissocierede kontrol teori.

Egopsykologiens teori drager en distinktion mellem primære og sekundære mentale processer. Den primære er karakteriseret som værende emotionel, ulogisk og ubevidst og den sekundære er karakteriseret som værende analytisk, logisk og bevidst. Ud fra denne teori fungerer hypnose som en forandring, forstærkning eller forløsning af udvalgte primære processer (Fromm, 1979, 1992).

Den dissocierede kontrol teori er baseret på en model om handlings kontrol der understøttes af neurovidenskaben. Den lægger vægt på at vi er styret af to systemer. I rutine situationer er handlinger kontrolleret af et lavt niveau af kognitive processer der udløses af indre og ydre situationelle stimuli. I situationer udover dette kontrolleres det af et højere niveau med en mental indsats i form af opmærksomhed eller vilje. Hypnosen repræsenterer her kontrollen over det lavere niveau med de situationelle udløsere (Norman og Shallice, 1986).

Den neo-dissocierede kontrol teori skelner ikke mellem lavere og højere mentale niveauer, men stiller skarpt på at hypnose sker i de højere niveauer ved at hæmme og skabe en adskillelse i de udøvende systemer. Herefter kan den “skjulte iagttager” opleve resultaterne af ændringerne i adfærden (Hilgard, 1979, 1986).

Der er en del forskere der de seneste år har konkluderet af de forskellige teorier må medtages for at skabe en forståelse for hvad hypnose er (Brown, 1999).

 

Hvorfor virker hypnose?

Kort sagt er videnskaben enige om at hypnose virker som et samspil mellem hypnotisøren og personen.

Den social kognitive tilgang fokuserer på at personen ikke er passivt, men er dybt involveret i at indsætte den respons og adfærd som hypnotisøren med sine instruktioner foreslår. Personen der bliver hypnotiseret laver en form for strategisk beslutning om at lade hypnotisørens instruktioner fremtræde.(Spanos, 1991).

Forestillingsevnen er klart er en af bestanddelene i hypnose. Dette at være i stand til at forestille sig de instruktioner som hypnotisøren giver (Barber, 1974). Men den er kun svagt relateret til den hypnotiske kapacitet og kan ikke stå alene (Kogon, 1998).

En betydelig forskel for hvordan man responderer på hypnose er de forventninger personen har til hypnose. Han man et åbent sind og vælger at have store forventninger virker hypnosen langt bedre end hvis man vælger at have forventninger om at det ikke virker (Kirsch, 1991).

Motivation er også afgørende for personen der modtager hypnose. Jo mere motiveret personen er jo større er effekten fordi personen vælger at følge hypnotisørens instruktioner næsten i en form for rollespil (Wagstaff, 1991).

 

Power boost hypnose

I mit sprogbrug anvender jeg både det ego-psykologiske med termer som bevidsthed og underbevidsthed og de dissocierede kontrol teorier ved at referere til eksempelvis mentale niveauer g skemaer.

Med udgangspunkt i denne videnskab tilgang er opskriften på det optimale power boost ret simpel og tilgængeligt for langt de fleste.

Det er et samarbejde imellem os med en klar rollefordeling.

Jeg sår frøene og du høster frugterne.

Med udgangspunkt i din udfordring og dit formål skræddersyr jeg et forløb til dig med hypnose, selvhypnose og vilje træning. Jeg leverer instruktionerne der kun har det formål at bringe dig i den optimale tilstand og føre dig igennem effektive teknikker så du opnår dit mål.

Din rolle er at lave en strategisk beslutning med dig selv om at følge instruktionerne. Det betaler sig at du er motiveret til at følge instruktionerne, du må gerne være i tvivl, men vær motiveret for at indgå i dette lille rollespil hvor jeg sår frøene og du høster resultaterne og skru gerne forventningerne til udbyttet af dit power boost op.

Er du tvivl om jeg skal være din hypnotisør, kan jeg kun anbefale at du booker en gratis samtale, inden  du booker dit boost, for at finde ud af om vi svinger sammen. Og selvfølgelig få afklaret dine eventuelle spørgsmål.

Virker hypnose på alle?

Et utal af undersøgelser viser at hypnose virker selv om der er uenighed om hvad der helt præcist sker. Forskningen har dog tydeligt vist at hypnose kan mindske angst (Bobby Zachariae, 2018).

Graden af virkningen varierer og hænger sammen med personens kapacitet, hvor motiveret man er, hvilke forventninger man har og ikke mindst tilliden til hypnotisøren. (Kirsch, 2001) Undersøgelser viser at det gennemgående er personens holdning til hypnose og villighed til indlevelse der afgør den hypnotiske kapacitet. (Hilgard, 1965). 

Der eksisterer et utal af skalaer og undersøgelser om hypnotisk kapacitet. Det de dog grundlæggende er enige om at at næsten alle kan hypnotiseres, groft sagt har 7 ud af 10 en god kapacitet, 2 har høj kapacitet og 1 har ingen eller lav kapacitet. Jeg er personligt inspireret og anvender elementer fra en tilgang der tager udgangspunkt i den observerbare adfærd og den subjektive oplevelse af kapacitet (Orne and O`Connell (1967)

Der er undersøgelser der fremhæver at det muligt at træne sin evne til at score højere på den hypnotiske scala. Det er et enkelt træningsprogram til dem der scorer lavt på hypnotisk kapacitet som er udarbejdet af The Carlton Skills Training Program og som jeg anvender i et boost når det er nødvendigt. (Gorassini and Spanos 1986, 1999)

Det der trænes er evnen til at lade sig absorbere i sin forestillinger, fantasien og dissociation. (Roche and McConkey 1999)

Er du helt væk under hypnosen?

Nej. I den form for hypnose der anvendes i et power boost bevarer du den fulde kontrol over dig selv hele tiden, du er aktiv og dybt involveret i alt hvad der sker. Der er studier der viser at hypnose er karakteriseret af en tilstand af fokuseret opmærksomhed (Crawford, 1994). 

Du er under hypnosen bevidst og nærværende. Dette er en vigtig pointe, for det er dig, der ved hvad der er bedst for dig selv. Det er dig der skaber dine forandringer, det er din sejr. Du vinder dit liv.

 

Derfor er hypnose effektiv og virker hurtigt

Din vilje til at opnå dine mål er en muskel der kan og skal trænes. Men har du indtil nu brugt din bevidsthed og vilje på kæmpe med den del af dig der begrænser dig, uden de store resultater, spilder du unødvendig tid og energi ved kun at fortsætte denne strategi.

Der er en årsag til, at det er næsten umuligt at sejre over den del af dig selv, der bremser din succes.

Den del af dig der begrænser din succes er ofte et program i din underbevidsthed. Et program der er indlært og som automatisk og effektivt fastholder det begrænsende adfærdsmønster fordi det har lært at det er bedst for dig.

Et eksempel på hvor meget vi overlader til vores underbevidsthed, så vi kan fokuserer på noget andet, er når du kører i bil. Du kan nemt være bevidst om den samtale du fører med din medpassager, mens din underbevidsthed smidigt fører dig gennem trafikken.

Vi oplever at vi er bevidste hele tiden, alligevel er arbejdsfordelingen igennem en dag 5 % bevidst og 95 % ubevidst. At vi kun har 5 % at gøre med i det daglige, gør det meget let at forstå hvorfor det er så svært at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre der er forankret i underbevidstheden.

Med hypnose kan du lære det program i dig noget nyt og bedre. Den kan lære hvordan den bedst styrer dig mod din succes eller sejr. Med et nyt program i din underbevidsthed der arbejder for dig vil du opleve at det virker med det samme og med tiden opdager du hvor kreativt det kommer til udtryk.

 

Book dit boost nu

Har du aldrig prøvet hypnose så gør noget nyt, der er rigtig meget at vinde for dig.

Måske du har erfaring med hypnose så prøv online hypnose og opdag den luksus det er at du selv kan vælge hvor og hvornår du vil have dit boost.

Har du spørgsmål eller vil tjekke ud om vi “svinger sammen”, så stop med at tøve og book en gratis online samtale nu.

 

Sophie fortæller:

”…power session var online og det var faktisk ret lækkert at være i mit eget hjem.

Leopold er inspirerende, engageret og skarp.

Han formår at skabe et trygt og roligt space. Jeg kan varmt anbefale Power Boost…”